Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Anhidrozisli Konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu olan diz Üstü çocuk Amputenin Protez ile Rehabilitasyonu

Semra Topuz 1 ,Özlem Ülger 1 ,Cemalettin Aksoy 2
1 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.98705

Anhidrozisli konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu; otozomal resesif geçişli, kaybolmuş terleme, ağrı hissinin olmayışı, mental retardasyon, osteomyelit ve amputasyona gidebilecek eklem deformiteleri ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Amputasyonun eşlik ettiği anhidrozisli konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu olan vakalarda amputasyon sonrası protez ve rehabilitasyon uygulamaları önem taşımaktadır. Bu olgu ile anhidrozis, ağrıya duyarsızlık ve diğer semptomların, protez uyumu ve rehabilitasyona etkileri üzerinde durulmaktadır. 

Keywords : Anhidrozisli konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu, diz üstü amputasyon, rehabilitasyo