Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Primer Hiperparatiroidizmli Bir Hastada Klavikulanın Patolojik Kırığı Nedeniyle Meydana Gelen Brakiyal Pleksus Lezyonu

Hatice Rana Erdem 1 ,Barış Nacır 2 ,Aynur Karagöz 3 ,Meryem Saraçoğlu 4 ,Ferda Özkan Civelek 5
1 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turkey
5 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.15045

Primer hiperparatiroidizm (PHPT) üçüncü en sık görülen endokrin bozukluktur. Klinik bulgular, öncelikli olarak böbrekte ve iskelet sisteminde görülür. Patolojik kemik kırıkları ve proksimal miyopatiler PHPT ile ilişkili nadir görülen durumlardır. Klavikula kırığına ikincil olarak erken dönemde ortaya çıkan brakiyal pleksus lezyonu da çok nadirdir. Bu vaka yukarıda bahsedilen nadir görülen üç durumun tümünü içermesi nedeni ile önem taşımaktadır. Kırk üç yaşındaki kadın hasta minör travma sonrası sağ omuz hareketlerinde kısıtlılık, sağ kolda ağrı ve güçsüzlük şikayetleri ile başvurdu. Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgulara göre hasta PHPT ve klavikulanın patolojik kırığına bağlı travmatik sağ brakiyal pleksus lezyonu ve hiperparatiroidizm ile ilişkili ikincil osteoporoz ve miyopati olarak değerlendirildi. Hastaya paratiroidektomi operasyonu uygulandı. Paratiroidektomi ameliyatı sonrası, eklem hareket açıklığı ve güçlendirme egzersizlerini içeren rehabilitasyon programı verildi. PHPT tanısı hastalığın ileri evresinde konabilir. Klinisyenler PHPT’nın hiperparatiroidizmin komplikasyonları ile ortaya çıkabileceğini akılda tutmalıdırlar. 

Keywords : Primer hiperparatiroidizm, patolojik kırık, brakiyalpleksus lezyonu, miyopati