Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Andiferansiye Bağ Doku Hastalıklı Olguda Gluteal Kalsinozis: Cerrahi Rezeksiyonu Yapılmış Dev Lezyo

Güneş Güner 1 ,Yakup Yeşilkaya 2 ,Meral Çalgüneri 3 ,Metin Işık 3
1 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hastanesi, Romatoloji, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.48403

Kalsinozis sıklıkla romatolojik hastalıklara eşlik eder ve genelde travmalardan sonra yapısal hasar, hipovaskülarizasyon ve doku hipoksisine bağlı oluşur. Kalsinozis lokalize bir alanda görülebileceği gibi yaygın olup kas atrofisi, eklem kontraktürü ve cilt ülserasyonuna da sebep olabilir. Burada, travma öyküsü olmadan görülen lokalize bir kalsinozis olgusu sunuldu. Bu hastanın ayrıca andiferansiye bağ doku hastalığı da mevcuttur. 

Keywords : Distrofik kalsifikasyon, andiferansiye bağ doku hastalığı