Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

İyatrojenik Kanat Skapula: Bir Olgu Sunumu

Özgür Zeliha KARAAHMET 1 ,Ebru Umay 2 ,Ece Ünlü 3 ,Şehmus Demir 3 ,Aytül Çakcı 3
1 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.28291

Kanat skapula (KS), skapulanın medial kenarının veya inferior açısının göğüs duvarından uzaklaşmasıdır. KS nedenlerinden biri olan Spinal aksesuar sinir (SAS) yaralanmaları seyrek görülür ve çoğunlukla iyatrojeniktir. Sinirin yüzeye yakın seyri, posterior lenf nodu zincirine olan yakın komşuluğu ve posterior servikal üçgenin sadece cilt ve boyun fasyası ile kaplı olması, aksesuar siniri travmalara yatkın kılmaktadır. SAS yaralanması trapezius kası disfonksiyonuna neden olur. Trapezius kası skapulanın major stabilizör kaslarından biridir. KS klinik bir tanıdır. Bununla birlikte ileri tanısal testlerle nedeni irdelemek gerekir. Elektrodiagnostik çalışmalar, nöromüsküler nedenleri ortaya koymak için önemlidir. Burada iyatrojenik olarak SAS felci gelişmiş olan bir olgu sunuldu. 

Keywords : Kanat skapula, spinal aksesuar sinir hasarı