Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Ekstradural Spinal Hidatidozis’e Bağlı Parapleji ve Cerrahi Girişimden Sonra Siringomyeli: Bir Olgu Sunumu

Levent Ediz 1 ,İbrahim Tekeoğlu 2 ,Mehmet Fethi Ceylan 3 ,Serhat Avcu 4 ,Özcan Hız 5
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
3 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Bölümü, Van, Türkiye
4 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
5 Yuzuncu Yil Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.31932

Primer spinal hidatid kistler oldukça nadirdir ve tüm hidatid kist olgularının %0,5-1 ini oluşturmaktadır. Siringomiyeli, serebrospinal ve ekstraselüler sıvılara benzer sıvı içeren spinal kordun kistik bir kavitasyonudur. Burada biz, primer ekstradural hidatid kiste bağlı parapleji olan ve cerrahi tedavisinden sonra siringomiyeli gelişen literatürdeki ilk olguyu sunmaktayız. 

Keywords : Parapleji, hidatid kist, ekstradural, spinal kord, siringomiyeli