Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Ayak Bileği Burkulması Sonrası Naviküler Kırığı Taklit Eden Aksesuar Naviküler Kemik

Muharrem Çidem 1 ,Murat Uludağ 2 ,Kerem Gün 2 ,Ülkü Akarırmak 3
1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.07108

Aksesuar naviküler kemik (ANK) normal ayakta %10-30 oranında görülür. Radyografik görünüme göre ANK’nin morfolojik sınıflaması 3’e ayrılır. En semptomatik ANK Tip 2’dir. Ayak bileği burkulmasının tanı ve tedavisi genellikle basit olmasına rağmen ANK ile birlikte bulunduğunda kırık tanısı alabilir. Biz de ayak bileği burkulmasına bağlı ağrı ve şişlik sonrası naviküler kırık olarak değerlendirilerek alçıda kalan ve eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişen Tip 2 ANK’li 20 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. 

Keywords : Aksesuar naviküler kemik, ayak bileği burkulması, naviküler kırık