Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Osteoporozda Yeni Tedavi Ajanları

Zeynep Güven 1 ,Reyhan Çeliker 2 ,Ayçe Atalay 1 ,Selda Bağış 3
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.77698

Postmenopozal osteoporoz artmış kemik rezorpsiyonu ve yetersiz kemik formasyonu ile karakterizedir. Kemiğin yeniden düzenlenmesi (remodeling) sürecindeki bozulmalar artmış kırık riski ile ilişkilidir. Geçtiğimiz dekadlarda kemik kütlesini arttıran, kemik kaybını azaltan ve kırık riskini azaltan farmakolojik ajanlar kullanıma girmiştir. Osteoporoz tedavisinde kullanılan güncel bileşikler çoğunlukla osteoklast aracılı kemik rezorpsiyonunu inhibe etmekteyken, daha azının anabolik etkisi bulunmaktadır. Halen kullanımda olan ajanlarla kemik rezorpsiyonu inhibisyonu kemiğin yapısını düzeltememekte, kaybedilen kemiği yerine koyamamakta ve aynı zamanda kemik formasyonunda da inhibisyona yol açmaktadır. Kemik döngüsündeki yeni yolakların ortaya çıkarılması osteoporozda kırık önlenmesi ve emniyet profili açısından daha etkili kemik formasyonunu arttıran ve rezorpsiyonunu inhibe eden ajanların geliştirilmesine yönelik klinik araştırılmaların artmasına yol açacaktır. Yeni verilerin ışığında önümüzdeki yıllarda yeni antiosteoporotik bileşiklerin azımsanmayacak oranda artacağı tahmin edilmektedir.

Keywords : Osteoporoz, anabolik ajanlar, antirezorptif ajanlar, yenitedaviler