Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Distal Radius Kırıklarının Rehabilitasyonunda Hastanede Yapılan Programa Karşılık Ev Programı

Öznur Öken 1 ,Esma Ceceli 2 ,Fuad Ö. Öken 3 ,Rezan Z. Yorgancıoğlu 4
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3 Ankara Numune Education and Research Hospital, 1st Clinic of Orthopedics and Traumatology, Ankara, Turkey
4 Ankara Education and Research Hospital, 1st Clinic of Physical Therapys and Rehabilitation, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.20092

Amaç: Bu çalışmanın amacı, distal radius kırıkları sonrasında hastanede gözlem altında yapılan egzersizlerle ev programının iyileşme üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kapalı redüksiyon sonrası kısa alçı immobilizasyonla tedavi edilen non-deplase, stabil distal radius kırık sekeli 55 hasta (40 kadın, 15 erkek; ort yaş: 50,3±13,7 yıl) dahil edildi. Hastanemiz El Rehabilitasyon Ünitesinde bir el uzmanı hekim tarafından gözlem altında el-bilek pasif eklem hareket açıklığı (EHA) ve germe egzersizleri uygulanan hastalar (n=35), Grup I’i oluşturdu. Evde hasta tarafından EHA ve geme egzersizleri uygulanan hastalar Grup II’yi oluşturdu. El-bilek EHA, elde ödem, kavrama ve pinç güçleri başlangıçta ve tedavinin sonunda değerlendirildi.

 

Bulgular: Tedavinin sonunda el-bilek fleksiyon-dorsifleksiyon, supinasyon dereceleri, el kavrama ve pinç gücü Grup I’de Grup II’ye kıyasla anlamlı oranda daha fazlaydı (p<0,05).
 

Sonuç: Distal radius kırıkları sonrası hastanede bir el uzmanı tarafından gözlem altında yapılan egzersizler, ev egzersiz programlarından daha etkilidir.

Keywords : Distal radius kırıkları, rehabilitasyon, kavrama gücü