Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Ankilozan Spondilit ve Gut Artriti Birlikteliği

Necmettin Yıldız 1 ,Serap Tomruk 2 ,Belma Füsun Köseoğlu 3
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.23

Ankilozan spondilit (AS) ve gut artriti birlikteliği daha önce literatürde nadiren bildirilmiştir. Biz, klinik ve laboratuvar bulguları ışığında gut tanısı konulan, AS'li 43 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Bu yazıda bu iki romatizmal hastalığın klinik özellikleri güncel literatürler ışığında tartışılmıştır. Gut artriti, AS’li hastalarda akut periferal artrit için ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Ankilozan spondilit, gut artriti