Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Bir Peritoneal Diyaliz Hastasında Omuz Septik Artrit - Olgu Sunumu

Gül Mete Civelek 1 ,Ayçe Atalay 2 ,Nur Turhan 3
1 Baskent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.11

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) için sürekli ambulatuar peritoneal diyaliz (SAPD) ile tedavi edilmekte iken abse oluşumu ile komplike olmuş omuz septik artriti geliştiren bir hasta sunuldu. 29 yaşındaki iki aylık inme öyküsü olan erkek hemiplejik hasta SDBY için SAPD ile tedavi edilmekte iken rehabilitasyon amacı ile hospitalize edildi. Antibiyotik tedavisi almakta iken ağrılı omuz geliştirdi. Sağ omuzun manyetik rezonans görüntülemesi subskapular ve deltoid kasları da içine alan  subakromiyal ve subdeltoid bölgelerde multiloküler sıvı koleksiyonları olduğunu gösterdi. Hasta vankomisinle tedavi edildi ve seri C-reaktif protein ölçümleriyle takip edildi. Fizik tedavi uygulamalarını da içeren tedavi sonucunda omuz hareketleri tamamen normale yakın düzeldi. SDBY olan hastalarda omuz ağrısının ayırıcı tanısının bir parçası olarak abse oluşumu ile komplike olmuş septik artrite dikkat çekmek istiyoruz. 

Keywords : Sürekli ambulatuar peritoneal diyaliz, son dönem böbrek yetmezliği, septik artrit, omuz, inme