Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Gebelikte Ailesel Akdeniz Ateşi: Olgu Sunumu

Meltem Alkan Melikoğlu 1 ,Mehmet Melikoğlu 2
1 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2 Erzurum Regional Education and Research Hospital, Department of Dermatology, Health Ministry, Erzurum, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.10

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayıcı ateş atakları, peritonit, plörit, artrit ve erizipel benzeri cilt lezyonları ile karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. AAA artriti atakların en sık görülen özelliklerinden biridir ve diğer tipik klinik tutulumların görülmesinden önce hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Cilt bulgularının polimorfizmine karşın, AAA’da en karakteristik cilt bulgusu erizipel benzeri ritemdir. AAA’lı hastalarda gebelik sürecinin farklı olduğu rapor edilmekte ve gebeliğin hastalıkta atakları tetikleyen bir faktör olabileceği bildirilmektedir. Hastalığın en önemli komplikasyonu olan amiloidoza ek olarak, bu olgularda peritonit gebelikte olası abortus ve erken doğuma neden olabilir. Mevcut veriler AAA’lı hastalarda gebelik boyunca kolşisine devam edilmesini desteklemektedir. Burada hastalığın ilk manifestasyonu olarak gebelikte akut monoartrit tablosunu tipik cilt lezyonlarının takip ettiği bir olgumuzla AAA’da gebeliğe dikkat çekmek istedik. 

Keywords : Ailesel Akdeniz Ateşi, gebelik, artrit, cilt lezyonları