Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 mi Yoksa Enflamatuvar Artrit mi?

Özlem Baysal 1 ,Zühal Engünay Altan 1 ,Bekir Durmuş 2 ,Taner Baysal 1
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenköy State Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.08

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) ağrı ve fonksiyon kaybına yol açan kronik progresif bir hastalıktır ve KBAS tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki alt grupta tanımlanır. Ağrı, şişlik, kızarıklık gibi enflamasyon bulguları yanı sıra, duyusal ve motor disfonksiyon, trofik değişiklikler gibi farklı semptom ve bulgular birlikte görülebilir; bu sebeple üst ekstremitede görülen ağrılı durumların ayırıcı tanısında yer almalıdır. Bu yazıda yanlış enflamatuvar artrit tanısı alan ve etiyolojik nedenin bilinmediği KBAS tip 1’li iki olgu, literatür eşliğinde tartışılarak sunuldu.

Keywords : Kompleks bölgesel ağrı sendromları, artrit, refleks sempatik distrofi, ayırıcı tanı