Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Türk Yarışmacı Kayakçılarda Egzantrik Kasılmalara Bağlı Kas Hasarına Karbonhidrat-Protein (CHO-P) Suplementinin Etkisi

İlhan Şen 1
1 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.57.03

Amaç: Egzantrik kas kasılmalarının diğer kasılma türlerinden daha fazla kas hasarına neden olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı büyük oranda egzantrik kasılmalardan oluşan kayak aktivitesi süresince karbonhidrat-protein (CHO-P) içeren bir suplement alınmasının kas hasarı üzerine etkisini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Kas hasarının bir belirleyicisi olarak kreatin kinaz  (CK) düzeyleri plasebo ve CHO-P gruplarında ölçüldü. Egzersiz 510 m zunluğundaki bir pist üzerinde 6 tekrar yapılarak tamamlandı. CHO-P grup 1500 ml sıvı ile birlikte toplam 108 gr karbonhidrat ve 24 gr protein tüketti. Plasebo grup benzer tad ve elektrolit konsantrasyonuna sahip karbonhidrat ve protein içermeyen aynı miktarda sıvı tükettiler. Egzersizden önce, 5 dakika 1 saat ve 4 saat sonra venöz kan örnekleri alındı.

 

Bulgular: Kayak egzersizi süresince alınan CHO-P suplementi egzersizden 4 saat sonra CK artışını plasebo grubuna göre anlamlı derecede düşürdü (p<0,05).

 

Sonuç: Kayak gibi büyük oranda egzantrik kas kasılması gerektiren ve uzun süre soğuk bir ortamda yapılan fiziksel aktiviteler süresince CHO-P içeren bir sıvı suplementin alınması kas hasarını azaltarak, sonraki aktivite için sporcunun daha kısa sürede hazır hale gelmesine katkı sağlayabilir. 

Keywords : Karbonhidrat-protein suplement (CHO-P), kas hasar›, kayakçılar