Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Henoch-Schönlein Purpurasında Serebral Vaskülit

Tuba Baykal 1 ,Kazım Şenel 2 ,Akın Levent 3 ,Sibel Okur 4 ,Meltem Alkan Melikoğlu 1 ,Akın Erdal 1 ,Mahir Uğur 1
1 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.82612

Henoch-Schönlein purpurası (HSP) küçük damarları etkileyen çocukluk döneminin en sık sistemik vaskülitidir. Hastalık, cilt, eklemler, gastrointestinal sistem ve böbrekleri içeren multiple organ tutulumu ile karakterizedir. Baş ağrısı ve davranış değişiklikleri hastalık süresince sıklıkla görülebilir, ancak nöbet, fokal nörolojik defisit, intraserebral hematom, mononöropatiler ve poliradikülonöropatiler gibi cidi nörolojik bulgular HSP'nin nadir nörolojik komplikasyonlarıdır. Bu yazıda 17 yaşında nöbet ve bilinç bozukluları olan HSP si olan bir olgu sunduk. Beyin manyetik rezonanans görüntülemede serebral vaskülit ile uyumlu bulgular gösterildi. Tanıdan sonra pulse steroid tedavisi verildi ve hızlı bir klinik yanıt elde edildi. Sonuç olarak serebral vaskülitin nörolojik semptom ve bulguları olan tüm HSPli hastalarda düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak istedik. 

Keywords : Henoch-Schönlein purpura; serebral vasculit; manyetik rezonans görüntüleme