Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Servikal Bölgedeki Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozuna Bağlı Gelişen Santral Kord Sendromu

Aydan Kurtaran 1 ,Selcen Özdemir 2 ,Barın Selçuk 3 ,Özge Yıldırım 4 ,İbrahim Değirmenci 2 ,Müfit Akyüz 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.64872

Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu (DİSH); anterolateral omurga ve ekstraspinal ligamanlarda ligaman ossifikasyonu ile karakterize, etiyolojisi bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Genellikle tip II Diyabetes Mellitus (DM) ve obesite ile birlikteliği bildirilmiştir. Servikal omurga tutulumunda sıklıkla trakea ve özofagus basısına ait komplikasyonlara rastlanmakla birlikte nörolojik defisit gelişimi nadirdir. Bu makalede servikal bölgedeki DİSH’e bağlı spinal kord ve kök basısının neden olduğu atravmatik santral kord sendromu gelişen 85 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. 

Keywords : Servikal DİSH; spinal kord yaralanması