Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Karpal Tünel Sendromu Tanısında Provokasyon Manevraları Duyusal Sinir İletim Çalışmalarının Duyarlılığını Arttırmakta mıdır?

Gülseren Akyüz 1 ,Önder Us 2 ,İlknur Aktaş 3 ,Gülin Sünter 4 ,Kayıhan Uluç 4 ,Barış Işak 4 ,Tülin Tanrıdağ 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Marmara Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4 Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.55707

Amaç: Bu çalışmanın amacı karpal tünel sendromu (KTS) tanısında duyusal sinir iletim çalışmaları parametrelerinin duyarlılığını ve provokasyon manevraları kullanıldığında bunların duyarlılığını nasıl artırdığını belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya KTS semptom ve bulguları olan 85 olgu (135 el) ve 100 kontrol el dahil edildi. Duyusal sinir iletim çalışmaları, nötral pozisyonda, el bileği fleksiyon ve 90 derece ekstansiyonda 1 dk pozisyonlandıktan sonra yapıldı. Başlangıç ve pik latansı ve hızları, negatif dalga süresi ve alanı ve pik amplitud ölçüldü.

 

Bulgular: En sensitif parametreler nötral pozisyonda başlangıç latansı (%77), başlangıç (%72) ve pik hızlarıydı (%72). Fleksiyon manevrası bunların duyarlılığını artırmadı; bununla beraber negatif pik alanı (%10) ve amplitüdlerin (%24) duyarlılığı ekstansiyon pozisyonunda nötral pozisyona göre daha yüksekti.

 

Sonuç: Nötral pozisyonda en duyarlı manevralar başlangıç latansı, başlangıç ve pik hızlarıydı. Ekstansiyon manevrası nötral pozisyondan daha duyarlıydı. 

Keywords : Karpal Tünel Sendromu; parametreler; provokasyon manevraları; duyusal sinir iletim çalışmaları