Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Hemiplejik Ağrılı Omuzda Supraskapular Sinir Blokajı ve Glenohumeral Eklem Enjeksiyonu: Ağrı ve Özürlülük Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

Alev Gürgan 1 ,Ayşegül Tubay 2 ,Serpil Bal 3 ,Korhab Barış Bayram 4 ,Hikmet Koçyiğit 5
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
4 Ataturk Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
5 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.54771

Amaç: Çalışmanın amacı hemiplejik omuz ağrısı olan hastalarda supraskapular sinir blokajı (SSS) ve glenohumeral (GH) eklem enjeksiyonunun etkinliklerini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az 3 aydır hemiplejik omuz ağrısı olan toplam 36 hasta alındı. Hastalar 2 gruba randomize edildi. Birinci gruba SSS blokajı, ikinci gruba ise GH ekleme steroid enjeksiyonu uygulandı. Hastalar tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra (30. dakika), 2. hafta ve 3. ayda değerlendirildi. Değerlendirmede VAS ile istirahat, gece ve hareket sırasındaki ağrı yoğunlukları ve omuz eklem hareket açıklıkları saptandı. Ayrıca üst ekstremite özürlülük durumu fonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Enjeksiyon sonrasında her iki grupta da tedavi sonrası-hemen, 2. hafta ve 3. ayda istirahat, hareket ve gece ağrısında anlamlı azalma saptandı. Değişim skorları her iki grupta da benzerdi. Bunun yanında her iki enjeksiyon grubunda da eklem hareket açıklıkları ve FBÖ skorlarında tedavi sonrası 2. hafta ve 3. ayda anlamlı düzelmeler saptanırken bu düzelmeler iki grup arasında benzerdi.

 

Sonuç: Hemiplejik omuz ağrısının tedavisinde GH eklem enjeksiyonu ve SSS blokajının ağrı ve foksiyonel durumlar açısından üç aya varan düzelme sağlamakla birlikte birbirlerine üstünlükleri yoktur. 

Keywords : Glenohumeral enjeksiyon; hemipleji; omuz ağrısı; supraskapular sinir blokajı