Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Hemofili-A’ya Bağlı Yumuşak Doku Kanaması Olan Bir Olgu

Betül Bakan 1 ,Mesut Garipardıç 2 ,Fuat Özkan 3 ,Ali Murat Kalender 4 ,Vedat Bakan 5
1 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.51423

Hemofilili hastalarda, spontan olarak veya travma sonrası deri, kas veya yumuşak doku içine kanamalar olabilir. İliopsoas hematomu, hemofili hastalarında görülen seyrek ve ciddi bir komplikasyondur. Ağır faktör VIII eksikliğinde ve faktör VIII’e karşı antikor gelişmiş olgularda, hayatı tehdit eden kanamalar morbidite ve mortaliteyle sonuçlanabilir. Burada, kalça ağrısı ve yürüme zorluğu ile başvuran ve iliopsoas hematomu tespit edilen Hemofili A’lı çocuk hasta sunuldu. Bu hasta grubunda görülen kalça ağrıları iliopsoas hematomu yönünden uyarıcı olmalıdır. Komplikasyonların önüne geçilebilmesi ise erken tanı ve tedaviyle mümkündür. 

Keywords : Hemofili; iliopsoas; hematom