Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Posterior İnferior Serebellar Arterio-venöz Malformasyonlu Bir Olguda Yüksek Doz Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Bilateral Diz Avasküler Nekrozu

Ahmet Mustafa Ada 1 ,Ferdi Yavuz 2 ,Zaheer Ahmed Gill 3 ,Evren Yaşar 4 ,Bilge Yılmaz 5 ,Ahmet Salim Göktepe 6
1 Gulhane Military Medical Academy, Department of Sports Medicine, Ankara, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3 Armed Forces Institute of Rehabilitation Medicine (AFIRM), Rawalpindi, Pakista
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.35902

Osteonekroz kortikosteroid kullanımına bağlı sık görülen bir komplikasyondur. Literatürde sistemik ve romatizmal hastalıklarda oldukça sık rapor edilmiştir. Biz burada posterior inferior serebellar arterio-venöz malformasyonlu bir olguda yüksek doz kortikosteroid kullanımı sonucu bilateral femur distali ve tibia proksimalinde avasküler nekroz saptanan olguyu sunmayı amaçladık. Literatürde dizde yerleşim yeri olarak femur distali ve tibia proksimalinin birlikte tutulduğu avasküler nekrozlu olgu sayısı oldukça azdır. Olgumuz 27 yaşında erkek hasta, posterior inferior serebellar arterio-venöz malformasyonuna bağlı subaraknoidal hemoraji tablosu gelişmiş. Hastaya beyin cerrahi servisinde GAMA knife ışın tedavisi ve sonrasında 21 gün süre ile 16 mg/kg/gün dozunda deksametazon tedavisi uygulanmış. Tedaviden 2 yıl sonra hastanın her iki diz anterior bölgesinde ağrı yakınması başlamış. Manyetik rezonans görüntülemede bilateral femur distali ve tibia proksimalinde lokalize osteonekroz tespit edildi. Osteonekroz sistemik ve romatizmal hastalığı olan olgularda kortikosteroid kullanımına sekonder olarak gelişen ve sık görülen bir komplikasyondur. Steroid kullanımına bağlı osteonekroz en sık femur başında görülür. Bilateral femur distali ve tibia proksimalinin birlikte tutulumu ise oldukça nadir görülmektedir.

Keywords : Avasküler nekroz, steroid, nörocerrahi, diz