Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Serebral Palsili Çocukların Tedavisinde Aile Odaklı Yaklaşım

Resa AYDIN 1 ,Hakan Nur 2
1 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Antalya Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.84429

Engelli çocukların yaşantısında ailenin önemli bir rolü olduğu gittikçe önem kazanan bir görüştür. Aile odaklı bakım, özel ihtiyaçları olan çocukların bakım sürecini kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Aile odaklı bakım çocuk sağlığı alanında yaygın olarak kullanılmakta olup sonrasında pediatrik rehabilitasyon alanında da uygulanmaya başlanmıştır. Aile odaklı bakım anlayışının kabulü ve motor gelişim konusunda yeni teorilerin ortaya çıkması, serebral palsili çocuklara tedavi yaklaşımını etkilemiş, yapılan uygulamalar çocuk yerine daha çok aile ve fonksiyon merkezli hale gelmiştir. Bu derlemenin amacı serebral palside uygulanan tedavi yaklaşımlarının teorik zeminlerini, bir kavramsal yapı olarak aile odaklı bakım anlayışını ve serebral palsili çocukların tedavisinde kullanılan terapi yaklaşımlarına etkilerini anlamak için genel bir bakış sağlamaktır.

Keywords : Aile odaklı yaklaşım; serebral palsi; pediatrik rehabilitasyo