Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Etanercept Kullanan Ankilozan Spondilitli Hastada Serviks Kanseri: Bir Olgu Sunumu

Pınar Doruk 1 ,Mehmet Adam 1 ,Berrin Leblebici 1
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.60024

Tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörleri (anti TNF-alfa) klasik hastalık modifiye edici ajan tedavilerine dirençli vakalarda kullanımı gün geçtikçe artan ve fonksiyonel sonuçları arttıran ajanlardır. Ancak, bu ajanlar ciddi yan etkilere sahiptir. Anti TNF-alfa ajanların malignite riskini arttırdığına ait çok sayıda yayın bu ajanların güvenilirliğini sorgulamaktadır. Bu olgu sunumunda ankilozan spondilit tanısıyla ondokuz ay süresince anti TNF-alfa ajan kullanan hastada serviks kanseri gelişimi tartışılacaktır. 

Keywords : Ankilozan spondilit, etanercept, serviks kanseri