Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Nütrisyonel Polinöropati: Alışılmış Bir Klinikle Ortaya Çıkan Nadir Bir Olgu

Kerem Alptekin 1 ,Türker Süleyman 1 ,Demirhan Dıraçoğlu 2
1 Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.26937

Bariatrik cerrahilerin daha sık uygulanması sonucunda bu prosedürün yan etkilerine daha çok rastlanılmaktadır. Hastamızda talihsiz bir şekilde bariatrik cerrahiden 3 ay sonra pulmoner emboli gelişmiş ve bu klinik tablo proksimal alt ektstremitede güçsüzlük ve hissizlik ile ağırlaşmıştır. Yapılan elektromyografik inceleme sonucunda aksonal dejenerasyonun hakim olduğu asimetrik polinöropati tanısı konmuş, duysal uyandırılmış potansiyallerde tibial periferik ve kortikal cevaplar alınamamıştır. İncelemeler sonucunda 25 OH Vitamin D eksikliği dışında bir vitamin ya da mineral eksikliği saptanmazken, hastanın operasyon sonrası 3 ay içerisinde 70 kg kaybetmesi bizi nütrisyonel polinöropati tanısına yönlendirmiştir. Diğer yandan hastamızın nöropatik karakterdeki ağrısı pregabaline iyi yanıt vermiş ve kas güçlendirme eğitimi sonrasında hastamız mobilitede bağımsızlığa kavuşmuştur. 

Keywords : Bariatrik cerrahi, polinöropati, nöropatik ağrı