Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Olimpik Okçularda Parmak Fleksör Tendonlarının Sonografik Değerlendirmesi

Bayram Kaymakçı 1 ,Levent Özçakar 1 ,Hayri Ertan 2 ,İsmail Karabulut 3 ,Ayşen Akıncı 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eskisehir, Türkiye
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.59013

Amaç: Bu çalışmanın amacı, okçuların parmak fleksör tendonlarındaki muhtemel hipertrofiyi belirlemekti.

 

Gereç ve Yöntem: Aşırı kullanma yaralanması hikayesi olmayan 13 olimpik okçu çalışmaya dahil edildi. Kiriş ve yay elinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fleksör digitorum profundus (FDP) tendonları sonografi ile longitudinal ve aksillar olarak değerlendirildi. Kiriş ve yay elinin FDP tendonlarının genişliği, kalınlığı ve kesitsel alanı karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Kiriş elinde dördüncü parmakların kalınlık, genişlik ve kesitsel alan değerlerinin hepsi yay eliyle karşılaştırıldığında daha yüksekti. Fakat tendon kalınlığı ve kesitsel alana ait değerler istatistiksel olarak anlamlılık gösterdi (p<0,05). İkinci ve üçüncü parmaklara ait değerler eller arasında benzerdi (p>0,05).

 

Sonuç: Okçuların kiriş ellerindeki FDP tendonları, muhtemelen atış sırasındaki aşırı yüklenmeye bağlı olarak hipertrofiye gitmektedir. 

Keywords : Okçuluk, fleksör tendon, aşırı yüklenme, sonografi