Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Erişkin Tetrapleji Hastasında Otonomik Disrefleksiye Sebep Olan ve Fenol Nöroliz ile Tedavi Edilen Tekrarlayıcı Kalça Subluksasyonu: Bir Olgu Sunumu

Ümüt Güzelküçük 1 ,İltekin Duman 2 ,Bilge Yılmaz 3 ,Arif Kenan Tan 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.47704

Bu yazının amacı, ciddi adductor spastisiteye bağlı kalça subluksasyonunun otonomik disrefleksi ataklarına sebep olduğu bir tetrapleji olgusunu sunmaktır. Yirmi iki yaşında erkek C6 tetrapleji hastası kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde ciddi adductor spastisitesi mevcuttu. Aktiviteler esnasında sol kalçasında şikayetleri oluyordu ve terleme, tansiyon yüksekliği ve flashing eşlik ediyordu. Otonomik disrefleksi etiyolojisi için incelemeler yapıldı. Üriner retansiyon veya infeksiyon, kateter problemi, fekaloid, bası yarası, tırnak peoblemi, intesinal problem veya üriner taş tespit edilmedi. Direkt grafisinde sol kalçada hafif asetabular sığlaşma, subluksasyon ve heterotopik ossifikasyon gözlendi. Hasta, baklofen dozunun artırılmasına cevap vermedi. Nörostimülatör eşliğinde obturator sinire fenol blokaj uygulandı. Takip eden 2 haftada adductor spastisite, subluksasyon tekrarları ve otonomik disrefleksi giderek azaldı. Üç ay sonraki takip muayenesinde, hasta son 3 ayda hiç otonomik disrefleksi atağı yaşamadığını ifade etti. Sonuç olarak, ciddi adductor spastisite, erişkin hastalarda da özellikle kalça subluksasyonu için kolaylaştırıcı faktörlerin varlığında yakından takip edilmelidir. Otonomik disrefleksi ve heterotopik ossifikasyon etiolojisinde kalça subluksasyonu da akılda bulundurulmalıdır. Otonomik disrefleksi gelişmesi halinde etkili şekilde tedavi edilmelidir. Fenol bloğu uygulaması böyle bir durumda etkili gözükmektedir. 

Keywords : Kalça subluksasyonu; adduktör spastisite; otonomik disrefleksi; heterotopik ossifikasyon; obturator sinir; fenol blok