Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Spastisiteye Yaklaşım

Belgin Erhan 1 ,Serdar Koçer 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Centre de Readaptation de Coubert, Fransa
DOI : 10.4274/tftr.34654

Spastisite omurilik yaralanmalı hastalarda oldukça sık (%53-%78) görülen ve hastaların yaşam kalitesini etkileyen bir komplikasyondur. Spastisitenin inkomplet hastalarda komplet hastalara göre daha sık ve daha şiddetli görüldüğü bildirilmiştir. Omurilik yaralanmalarında spastisite klinik, biyomekanik ve elektrofizyolojik olarak değendirilebilir. Bunun yanı sıra literatürde bu hasta grubu için özel geliştirilmiş (SCATS, SCI-SET) ölçümler de tanımlanmıştır. Spastisite tedavisini farmakolojik olmayan, farmakolojik ve cerrahi olarak üçe ayırabiliriz. Spastisitenin yaygınlığı ve şiddeti seçilecek tedaviyi belirlemede önemlidir. Yaygın spastisitede farmakolojik olmayan tedavilerin yanı sıra oral farmakolojik ajanlar, intratekal baklofen veya cerrahi tedavi kullanılır. Eğer spastisite sadece birkaç kas grubunu etkiliyorsa lokal tedavi gündeme gelir. Lokal tedavilerin içine botulinum toksini-A enjeksiyonu, fenol, alkol ve lokal anestezik blokları girer. 

Keywords : Spastisite; omurilik yaralanması; değerlendirme; tedavi