Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Yılan Sokmasına Bağlı Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Semra Aktuğ Ergan 1 ,Özlem Yoleri 2 ,Seçil Yavaşı 3 ,Neşe Ölmez 4 ,Asuman Memiş 4
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Atatürk Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
3 Tepecik Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir, Turkey
4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
DOI : 10.4274/tftr.83723

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), bir veya birden çok ekstremiteyi etkileyebilen, ağrılı ve kısıtlayıcı bir tablodur. Patofizyolojisi aydınlatılamamıştır ancak nörojenik inflamasyon ile sonuçlanan periferik ve santral sensitizasyon sorumlu tutulmaktadır. Altmışaltı yaşında erkek hasta polikliniğimize yılan sokması sonrası sol kolda gelişen şişlik, ağrı, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı ile başvurdu. Elektromyografik inceleme toksik nöropati ile uyumluydu. El grafisinde karpal kemiklerde demineralizasyon saptandı. Klinik ve radyolojik bulgularla KBAS tanısı kondu. Medikal ve fizik tedavi uygulandı ve semptomatik iyileşme sağlandı. Bu olgu, yılan sokması sonrasında nadir de olsa toksik nöropati ve KBAS gelişebileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

Keywords : Yılan sokması, zehirlenme, nöropati, ağrı sendromları