Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurga Hastalıklarının Tedavisinde Algoloğun Rolü

M. Ali Taşkaynatan 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara DOI : 10.4274/tftr.86094

Kronik spinal ağrı, oldukça sık karşılaşılan ve cerrahi tedavi dahil çeşitli tedavi yaklaşımlarının bir diğerine üstünlüğünün gösterilemediği karışık bir klinik tablodur. Bu tablolarda ağrı kaynağı ortaya konulduğunda, girişimsel tedavi uygulamaları tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. Doğru hasta seçildiğinde spinal girişimler hem tanısal hem de terapötik olarak faydalı olabilir. Girişimsel tedaviler, rehabilitasyon programının bir parçası olarak doğru hastaya doğru bir şekilde uygulandığında iyileşmeyi hızlandırabilir, fonksiyonu arttırabilir ve analjezik ihtiyacını azaltabilir.

Keywords : Kronik spinal ağrı, girişimsel ağrı tedavisi, spinal girişimler,bel ağrısı, boyun ağrısı