Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Fizik Tedavi Cihazları için Kalibrasyon Ölçüm Metodlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Mana Sezdi 1 ,Pelin Sarı 2 ,Aydın Akan 2
1 Istanbul Üniversitesi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, Istanbul, Türkiye
2 Istanbul Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.38268

Amaç: Bu çalışmada, fizik tedavi kalitesinin arttırılması amacıyla, fizik tedavi cihazlarının doğruluğundan emin olunması, dolayısıyla cihazın hasta üzerinde verimli ve güvenli kullanımının sağlanması için, kalibrasyon ölçüm teknikleri geliştirilmiştir. Ameliyathane, acil ve yoğun bakım cihazları için kalibrasyon ölçümlerinin uzun yıllardır gerçekleştiriliyor olmasına rağmen, ultrason dışındaki fizik tedavi cihazları için periyodik kontrollerde kullanılabilecek kalibrasyon ölçüm yöntemleri ulusal veya uluslar arası normlarda henüz ortaya konmamıştır.

 

Gereç ve Yöntem: TENS, ultrason, galvani faradi, elektroterapi, diadinami, traksiyon, kısa dalga diatermi, infraruj, treadmill, parafin ve hot pack kazanı, bu çalışmanın kapsamındaki cihazlardır. Kalibrasyon ölçüm prosedürlerinin geliştirilmesi için, çalışılan cihazların ayarlanabilen ve ölçülebilen parametreleri belirlenmiş ve her bir parametre ölçümü için uygun test cihazları seçilmiştir. Çalışmamızın sonucunda oluşturulan kalibrasyon ölçüm prosedürleri ile örnek bir klinikteki (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Birimi) fizik tedavi cihazlarının doğrulukları kontrol edilmiştir.

 

Bulgular: Fizik tedavi ünitesinde çalışılan birçok cihazın, teknik kitapçıklarında belirtilen kalibrasyon ölçüm sınır değerlerinin içinde olduğu ve bu cihazların da genellikle yeni cihazlar olduğu görülmüştür. Kalibrasyon ölçüm sınırları içinde olmayan cihazların, başka bir deyişle uluslar arası standartlara uymayan cihazların uzun senelerdir kullanılan eski cihazlar olduğu ve sözkonusu cihazların teknik servislerine gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Sonuç: Bu çalışmada önerilen kalibrasyon ölçüm prosedürleri, fizik tedavi ünitelerindeki cihazların güvenilirliğinin ve doğruluğunun tespitinde yardımcı olacaktır. 

Keywords : Fizik tedavi, kalibrasyon ölçümleri