Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Piyelonefriti Taklit Eden, Daha Sonra İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı Alan Bir Poliarteritis Nodoza Vakası

Ebubekir Şenateş 1 ,Hatice Seval Masatlıoğlu 1 ,Mehmet Fatih Akdoğan 2 ,Duygu Kurtuluş 3 ,Mehmet Mahir Atasoy 4 ,Ayşe Oya Kurdaş Övünç 1
1 Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, İstanbul, Turkey
2 Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine Clinic, İstanbul, Turkey
3 Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
4 Dr. Siyami Ersek Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.61214

Poliarteritis nodoza (PAN), küçük veya orta çaplı müsküler arterlerin nekrotizan inflamasyonuyla karakterlidir. Klinik prezentasyon, özellikle tanının gecikmesine yol açacak şekilde tipik olmadığında ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Burada ilk olarak ateş, sol yan ağrısı ile başvuran ve yanlışlıkla piyelonefrit tanısı alan bir hasta sunulmaktadır. Ayaktan reçete edilen intravenöz antibiyotik tedavisinden yarar görmeyen hastanın takibinde sol alt kadran ağrısı gelişti ve hastaneye yatırıldı. Ayrıntılı fizik muayene ve laboratuar incelemelerine rağmen ateşin kaynağı bulunamadı. Batın ultrasonunda sol böbrekte hiperekojenite saptandı. Sol alt kadran ağrısı nedeniyle yapılan batın bilgisayarlı tomografisinde inflamatuar bağırsak hastalığını düşündüren bulgular saptandı. Kolonoskopide sigmoid kolonda lümeni çepeçevre saran ve malign tümörü andıran ülserovejetan ve nodüler kitle saptandı. Konvansiyonel mezenter arter anjiografisinde inferiyor mezenter arterde total oklüzyon saptandı. Takipte kısa süre sonra akut batın gelişen hasta cerrahiye nakledildi ve barsak perforasyonu tanısıyla opere edildi ve sol hemikolektomi uygulandı. Rezeke bağırsak segmentlerinde PAN ile uyumlu histopatolojik bulgular saptandı ve hastaya PAN tanısı konuldu. Kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisi başlandıktan sonra hastanın ateşi geriledi ve karın ağrısı geçti. 

Keywords : Poliarteritis nodoza, inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsak perforasyonu