Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Radiküler Bel Ağrılarının Tedavisinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yaklaşımları: En Uygun ve Etkin Tedavinin Belirlenmesi Amacıyla Kanıtların Gözden Geçirilmesi ve Güncel Öneriler

Aydan Oral 1 ,Ayşegül Ketenci 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57767

En sık rastlanan kas iskelet sistemi hastalıkları arasında yer alan bel ağrılarının yarısına yakını disk patolojilerinden kaynaklanabilmektedir. Fiziksel sorunların yanı sıra psikososyal sorunlara da yol açan bu patolojilerin tedavisi temel olarak konservatif tedavidir. Disk patolojisi olan hastaların kapsamlı tedavisinde semptomların giderilmesi, fonksiyonun sürdürülebilmesi, hastaların toplumsal katılımının sağlanabilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi için çeşitli fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) yaklaşımları ve ağrıyı azaltıcı ilaçlar yeterli olabilmektedir. Bu derlemenin amacı; radiküler bel ağrılarının tedavisinde en uygun ve en etkin FTR yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla konuyla ilgili sistematik derlemeleri gözden geçirmek ve etkinliğe ilişkin kanıtları göz önüne sererek, kanıta dayalı güncel önerilerde bulunmaktır. İncelenen sistematik derlemeler radiküler bel ağrısı tedavisinde eğitimden, egzersize, multidisipliner yaklaşımlara ve tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımlarına kadar uzanan birçok FTR yaklaşımının etkinliğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. Kanıtadayalı FTR uygulamaları radiküler bel ağrısı gibi sık rastlanan, çok boyutlu ve önemli bir sağlık sorununun tedavi başarısını arttıracaktır. 

Keywords : Radiküler bel ağrısı, konservatif tedavi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımları