Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Nadir Bir Parapleji Nedeni: Spinal Kist Hidatik (Olgu Sunumu)

Barın Selçuk 1 ,Yasemin Çolak 2 ,Gönül Uraloğlu 2 ,Aydan Kurtaran 3 ,Murat Ersöz 3 ,Selçuk Palaoğlu 4
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Kist hidatik hastalığının nadir görülen bir formu olmasına rağmen, kemik tutulumu, etkilenen hastaların %1’inde bulunur. Olguların yaklaşık %50’sinde omurga tutulur. Nöral tutulum sıklıkla parapleji/tetrapleji ya da radikülopati formundadır.  37 yaşındaki bayan hasta, bel ağrısı, bacaklarında kuvvetsizlik, gaita ve idrar kaçırmadan oluşan şikayetlerle polikliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenesinde komplet parapleji saptanan hastanın manyetik rezonans görüntüleme tetkiki T11 düzeyinde kistik lezyonu gösteriyordu. Bu olgu sunumunda nadir bir parapleji nedeni olan kist hidatik olgusu klinik bulguları, tanı ve rehabilitasyonu tartışılmakta ve kısa bir literatür özeti sunulmaktadır. 

Keywords : Spinal kist hidatik, parapleji, ekinokok, rehabilitasyon