Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Sağlıklı Erişkinlerde Ayak Bileği Dorsifleksör ve Plantar Fleksör İzokinetik Kas Kuvvet Ölçümlerinin Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Güvenilirliği

Özden Özyemişçi Taşkıran 1 ,Vildan Özdoğan 1 ,Vesile Sepici 1 ,Jale Meray 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/03264

Amaç: Ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon kuvvetlerinin izokinetik ölçümlerinin gözlemci içi ve gözlemci arası güvenilirliğini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntem: On üç sağlıklı birey (ortalama yaş: 34,3±9,2 yıl; Kadın/ Erkek: 11/2) çalışmaya alındı. Ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon kuvvetlerinin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre ile yapıldı. Testler, katılımcılar yüzüstü pozisyonda yatarken 300 ve 1200/saniye açısal hızlarda uygulandı. Testler iki farklı uygulayıcı tarafından bütün katılımcılara günün aynı saatinde toplam üçer kez olmak üzere gerçekleştirildi.

 

Bulgular: Ayak bileği plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon kuvvetlerinin izokinetik ölçümlerinin test-tekrar test güvenilirliği için sınıf içi korelasyon katsayıları 300/saniye açısal hız için 0,86-0,92 aralığında ve 1200/saniye açısal hız için 0,81-0,93 aralığında idi. Uygulayıcılar arası güvenilirlik için sınıf içi korelasyon katsayısı 0,81 ile 0,93 arasında idi.

 

Sonuç: Sağlıklı genç bireylerde izokinetik dinamometre ile 300/saniye açısal ve 1200/saniye açısal hızlarda uygulanan ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon kuvvetlerinin izokinetik ölçümleri yüksek uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenilirliğe sahiptir. 

Keywords : İzokinetik değerlendirme, güvenilirlik, ayak bileği,dorsifleksiyon, plantar fleksiyon, döndürme moment tepe değer