Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Hemiplejide Paralitik Tarafın Artritten Korunması: Olgu Sunumu

Bengi Öz 1 ,Rezzan Günaydın 2 ,Neşe Ölmez 3 ,Asuman Memiş 3
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Nörolojik hastalıklar sonrasında gelişen romatizmal hastalıklarda, paralitik ekstremitede tutulum olmadığı veya ılımlı seyrettiği bilinmektedir. Bu olgu sunumunda, serebrovasküler olaya bağlı hemipleji gelişen ve paralitik olmayan tarafa lokalize oligoartriti olan 52 yaşında bir bayan hasta, sinir sisteminin artrit patogenezindeki rolünün literatür eşliğinde tartışılması ile birlikte, sunulmuştur. 

Keywords : Hemipleji, artrit