Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Os Trigonum Sendromlu Bir Olgu

Yasemin Turan 1 ,Işıl Karataş Berkit 2 ,Fatih Kahvecioğlu 2 ,Ömer Faruk Şendur 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.63308

Os trigonum sendromu, arka ayak ağrısına sebep olan ve nadir görülen patolojilerden biridir. Os trigonum, talusun posteriorunda yer alan aksesuar bir kemiktir. Bu kemiğin talus ile kalkaneus arasında sıkışması sonucu arka ayak ağrısına neden olması os trigonum sendromu olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda tanısı sıklıkla göz ardı edilen os trigonum sendromlu bir olgu sunulmuştur. Son iki aydır sol ayağında yürümekle şiddetlenen ağrı yakınması olan 65 yaşındaki bayan hasta polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede ayak bileğinin ve başparmağın plantar fleksiyon hareketi ağrılıydı. Hastanın ağrısı visüel anolog skala (VAS) ile değerlendirildi ve 8 cm olarak not edildi. Palpasyon ile talusun posteriorunda hassasiyet saptandı. Radyolojik incelemeler sonucu os trigonum sendromu tanısı konularak olguya transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), soğuk paket, ayak bileği ve ayak baş parmağına eklem hareket açıklığı ile güçlendirme egzersizlerinden oluşan fizik tedavi programı başlandı. Tedavi sonrasında ağrı VAS’ı 2cm’e geriledi ve hasta klinik takibe alındı. Arka ayak ağrısı ile başvuran hastalarda diğer sık görülen sebeplerin yanı sıra os trigonum sendromu da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca fizik tedavi programı böyle olgularda hem ağrı kontrolü, hem de tedavi maliyetlerinin azaltılması bakımından oldukça etkilidir. 

Keywords : Os trigonum sendromu, arka ayak ağrısı