Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

İnfraspinatus Kasında Atrofiye Neden Olan Atravmatik İzole Supraskapular Sinir Hasarı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Oya Ümit Yemişci 1 ,Sacide Nur Saraçgil Coşar 1 ,Pınar Öztop 1
1 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.87059

Supraskapular sinir sıkışması traksiyon, direkt travma, tekrarlayan mikrotravmalar, kitle lezyonu ve iyatrojenik sebepler sonrası görülebilir. Literatürde genellikle sporcularda ve gençlerde travma sonrası görülen olgular bildirilmiştir. Ancak kronik durumlarda ve yaşlılarda travma  öyküsü her zaman bulunmayabilir. Burada 59 yaşında, travma olmaksızın ortaya çıkan ve 3 aydır artan şiddette sağ omuz ağrısı ve kuvvet kaybı şikayeti ile kliniğimize başvuran bir erkek hasta sunulmaktadır. Farklı merkezlerde omuz periartriti olarak değerlendirilen ve konservatif tedavilerden fayda görmeyen hastanın detaylı fizik muayene sonucunda sağ infraspinatus kasında atrofi saptanması üzerine yapılan üst ekstremite elektronöromiyografisinde, sağ infraspinatus kasından kayıtla uzamış sağ supraskapular sinir Erb latansı ve infraspinatus kasında denervasyon bulguları saptandı; supraspinatus kası korunmuştu. Çekilen manyetik rezonans görüntüleme sonucunda posterior labrumda yırtık, infraspinatus kasına uzanan paralabral sinovyal kistik lezyon ve infraspinatus kasında denervasyon ile uyumlu ödem saptandı. Konservatif tedavilerden fayda görmeyen hasta cerrahi tedavi için yönlendirildi. İzole infraspinatus kasında atrofi ve kuvvet kaybına yol açan supraskapular sinir hasarı tanısını erken evrede koymak güç olabilir. Ayırıcı tanı için elektrofizyolojik değerlendirme esastır.

Keywords : Supraskapular nöropati, rehabilitasyon, elektrofizyoloji,omuz ağrısı