Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Ayak Hastalıklarında Pedobarografik Değerlendirme

Hakan Tuna 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Yürüyüş ve ayakta durma esnasında yapılan ayak basınç değerlendirmesi ayak hastalıklarının değerlendirmesinde kullanışlı bir yöntemdir. Ayak basınç ölçümleri 1980’lerin başlarından itibaren uygulanmaktadır. Son on yılda, ilgi daha çok biyomekanik, diabetik ayak, ortopedik problemler ve ayakkabı modifikasyonlarına odaklanmıştır. Pedobarografik çalışmalar romatoid artrit ayağında basınç dağılımını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir ve bu çeşitli plantar desteklerin düzenlenmesinde kılavuzluk edebilir. Biz çalışmalarımızda her deformitenin farklı, kendine özgü sonuç ve biyomekanik etkileri olduğunu gözlemledik. Pedobarografi ortopedik cerrahi sonrası biyomekanik değişimleri göstermede önemli bir araçtır. Klinisyen ayak tabanındaki aşırı basınçları azaltıp, uygun bir şekilde dağılımını sağlayarak biyomekanik hataları normal anatomiye yaklaştırmaya çalışmalıdır. Bu nedenle pedobarografi ayak hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılabilecek objektif ve fonksiyonel bir yöntemdir. 

Keywords : Ayak basınç ölçümleri, ayak hastalıkları