Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Diz Osteoartritinin Medikal Tedavisi

Yeşim Kirazlı 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Diz osteoartrit (OA)’sının tedavisi için çeşitli kılavuzlar yayınlanmıştır. Bu makalede 2003 yılında yayınlanan European League Against Rheumatism (EULAR) önerileri ve konuyla ilgili 2004 ve 2005 yılında yayınlanan bazı literatürler göz önünde bulundurulacaktır. Parasetamol diz OA’sında ilk denenecek oral analjeziktir; eğer tedavide başarılı olursa uzun süreli kullanımda da tercih edilecek olan oral analjeziktir. Topikal nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) ve kapsaisin uygulamaları klinik olarak etkin ve güvenilirdir. Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda NSAİİ’ler verilir. NSAİİ’lerin kontrendike olduğu, etkisiz olduğu veya tolere edilemediği durumlarda opioid analjezikler (± parasetamol) yararlı alternatifler olabilir. Yavaş etkili ilaçların (glükozamin sülfat, kondroidin sülfat, unsaponifiabl, diaserein, hyalüronik asid) semptomatik etkileri vardır ve yapıyı modifiye edebilirler. Diz ağrısı alevlenmesinde özellikle de efüzyon varlığında uzun etkili kortikosteroidlerin intra-artiküler enjeksiyonu endikedir. 

Keywords : Diz osteoartriti, medikal tedavi