Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Ön Çapraz Bağ Tamir Operasyonu Sonrası Gülhane Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyon Protokolü

İlknur Tuğcu 1 ,Fatih Tok 2 ,Bilge Yılmaz 1 ,M. Ali Taşkaynatan 3 ,A. Salim Göktepe 4 ,Haydar Möhür 4 ,Kamil Yazıcıoğlu 5 ,Ahmet Özgül 6
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 İskenderun Military Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Service, Hatay, Turkey
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
6 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.69345

Amaç: İyi planlanmış bir rehabilitasyon protokolü ön çapraz bağ (ÖÇB) tamir operasyonunun kendisi kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı postoperatif akut dönemde uygulanan kapsamlı bir rehabilitasyonun -Gülhane Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyon Protokolü- 13 haftalık süre sonunda ÖÇB tamiri uygulanmış bireylerde etkin olup olmadığını ortaya koymaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif klinik çalışmaya unilateral artroskopik ACL tamir cerrahisi uygulanmış ve kemik-patellar tendon-kemik grefti uygulanmış 58 erkek hasta alındı. Hastaların alt ekstremite denge performansları cerrahiden 2 gün önce ve cerrahiden 13 hafta sonra KAT (Kinesthetic Ability Trainer) 2000 denge sistemi ile ölçüldü. Ayrıca aynı günlerde izokinetik test uygulandı. Buna ilaveten cerrahiden 1, 6 ve 13 hafta sonra hastaların diz ve uyluk çevresi (patella üzeri, patella üstü 5 cm, 10 cm ve 15 cm) ölçüldü.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 26,63 idi. 31 hasta sağ, 27 hasta sol ÖÇB tamiri görmüş idi. Hastaların postoperatif dönem dinamik denge skoru cerrahi öncesine göre belirgin olarak gelişmiş idi (p<0,05). Opere olan bacakta ekstansör pik tork skorları 60°s-1 ve 180°s-1’lik açısal hızlarda belirgin olarak azalmış idi (p=0,042 ve p=0,007, sırasıyla). Cerrahi olan bacakta 6. haftada patella üstü 5 cm ve 10 cm’de uyluk çevresi belirgin olarak azalmış idi (p<0,05), ayrıca 13. haftada patella üstü 10 cm ve 15 cm’de uyluk çevresi belirgin olarak artmış idi (p<0,05).

 

Sonuç: Gülhane ön çapraz rehabilitasyon protokolü ÖÇB tamiri sonrası uygulanabilecek bir protokoldür. 

Keywords : Ön çapraz bağ, rehabilitasyon, protokol