Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Ağrının Fizyopatolojisi

Işık Aydınlı 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ağrı Bilim Dalı, İstanbul

Ağrı hissinin oluşumu için zararlı uyaranın varlığında periferik ve santral sinir sisteminde  bir seri elektriksel ve kimyasal süreçler yaşanmaktadır. Uyarının alınması ile başlayan aktivasyon ilk andan itibaren tüm süreçlerde moleküler, hücresel, genetik ve nörobiyolojik olarak değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler özellikle kronik ağrının oluşumunda önem kazanmaktadır. Sensoryal sistemin patolojik değişiminde immun sisteminin hem periferde hem de santralde (nöral immun hücreler ile spinal kord glia hücreleri; mikroglia ve astrositler) önemli pay sahibi olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca sinir sisteminde ağrı ile ilgili yapılar içinde beynin rolü giderek önem kazanmaktadır. Beyinde ağrı ile ilgili bölgelerin (nöromatriks) genetik olarak yapılandığı daha sonra somotosensoryal inputlarla, deneyimlerle, stres ve emosyonlarla şekillendiği, sonuç bilgi olan ağrının çok boyutlu olarak idrak edildiği, davranışsal ve homeostatik cevapların oluşturulduğu ve kişinin nöral imzasının ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. 

Keywords : Ağrı, fizyopatoloji