Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Gebelikte Görülen Kas-İskelet Sistemi Kaynaklı Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları - Eğitim

Esra Arıkan Beyaz 1
1 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Plokiliniği, İstanbul

Gebelikte anne adayının vücudunda bir çok fizyolojik değişiklikler olmaktadır. Bunlardan biri kas-iskelet sisteminde görülen değişikliklerdir. Kas-iskelet sisteminde görülen bu değişiklikler ve önceki kas- iskelet sistemi ağrı öyküsü gebelikte çeşitli ağrılı durumlara yatkınlık oluşturur. Fiziatristler farklı teşhis ve tedavi yaklaşımı gerektiren bu ağrılı durumlarla zaman zaman karşılaşır. Bu derlemede bunlardan korunma, eğitim ve uygun tedavi yaklaşımlarını açıklamaya çalıştık. Gebelikte görülen kas-iskelet sistemi değişikliklerinin nedenleri postüral ve hormonal değişiklikler, kilo alma, sıvı retansiyonu ve gebelik öncesindeki kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrı öyküsüdür. Bunlardan en önemlileri bel ağrısı, karpal tünel sendromu (KTS), kondromalazi patella, femur başı osteonekrozu, kalçada geçici osteoporoz ve bacak kramplarıdır. Korunma ve tedavi yaklaşımları eğitim, istirahat, egzersizler, mekanik destekler, fizik tedavi ajanları, masaj ve mobilizasyon teknikleri, ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviyi içerir.

Keywords : Gebelik, kas-iskelet sistemi değişiklikleri, ağrı, tedavi