Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

intratekal Baklofen Pompası Kullanan Bir Hastada Baklofen Yoksunlugu Sendromu

Bilge Yılmaz 1 ,Rıdvan Alaca 2 ,Osman Tüfekçi 3 ,Şükrü Gündüz 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Spastisite, spinal kord yaralı hastaların günlük yaşam aktivitelerini ve hayat kalitelerini etkileyen, germe reflekslerinde hiperaktivite ile karakterize bir komplikasyondur. Spinal kord kaynaklı spastisitenin tedavisinde fizik modaliteler ve çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Baklofen spastisitenin spinal formunun tedavisinde en sık kullanılan ilaçtır ve oral kullanımından sonra çok az miktarda kan beyin bariyerini geçebilir. Oral tedaviye yeterli cevap vermeyen, kontrol altına alınamayan spastisitesi olan ve oral tedavinin tolere edilemeyen yan etkilerinin ortaya çıktığı hastalarda intratekal baklofen uygulamaları etkin bir tedavi alternatifi olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, pek sık olmasa da intratekal baklofen tedavisi uygulamasında ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonların en önemlisi baklofen yoksunluğu sendromudur. Bu sendrom, sıklıkla hipertermi, kaşıntı ve hipertonisite ile karakterizedir. Ancak klinik seyri zaman zaman multiorgan yetmezliği, rabdomiyoliz, ağır hipertermi, nöroleptik malign sendrom, kardiyak yetmezlik, kardiyak disritmi, dissemine intravasküler koagülopati ve sepsisi taklit eden klinik tablo gibi hayatı tehdit edici şekillerde olabilmektedir. Bu yazıda intratekal baklofen tedavisi uygulaması sırasında tekrarlayan otonomik disrefleksi atakları ile belirti veren baklofen yoksunluğu sendromlu bir hasta sunulmuştur.

Keywords : İntratekal baklofen tedavisi, spastisite, baklofen yoksunluğu sendromu