Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Osteoporozlu iki Kız Kardeşte Kalsitonin ile Gelişen Allerjik Rinit: Olgu Sunumu

Saliha Karatay 1 ,Kadir Yıldırım 1 ,Kazım Şenel 1
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum

52 ve 67 yaşlarındaki iki kız kardeş sırt ve yaygın ağrı şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayene ve tetkikler sonucunda her iki hastada osteoporoz tespit edildi ve tedavi için kalsitonin nazal sprey verildi. 2-3 ay sonra hastalarda burun akıntısı, hapşırma ve burun kaşıntısı ortaya çıktı. Laboratuvar tetkiklerinde total IgE seviyeleri artmış olarak bulundu (sırasıyla, 38,4 ve 42 kU/ml). Kalsitoninle intradermal testler yapıldı ve her iki hastada pozitif olarak değerlendirildi. İki kız kardeşte kalsitoninle gelişen allerjik rinit tanısı konuldu. Nazal kalsitoninin kesilmesinden sonra rinite bağlı semptomlar düzeldi. 

Keywords : Kalsitonin, allerjik rinit