Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Spinal Kord Yaralanmalı Bir Hastada Penil Fraktür: Bir Olgu Sunumu

Ümüt Güzelküçük 1 ,İltekin Duman 2 ,Koray Erten 3 ,Bilge Yılmaz 4 ,Arif Kenan Tan 5
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Military Medical Academy, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Urology Clinic, Ankara, Turkey
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
5 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.47235

Bu yazıda, penil fraktür (PF) gelişen spinal kord yaralanmalı (SKY) bir hasta sunulmuştur. Otuz altı yaşında, erkek T12 parapleji ASIA-B hastası tekerlekli sandalyeden yatağa tranferi sırasında düştü. Gece boyunca herhangi bir şikayeti olmadı. Sabah temiz aralıklı kateterizasyon yaparken peniste şişlik farketti. Muayenesinde peniste ödem ve ekimoz izlendi. Penil ultrasonda korpus kavernozumda hemotom tespit edildi. PF tanısı konuldu. Hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmemesi nedeni ile konservatif tedavi uygulandı. On gün süre ile daimi sonda ve koban bandaj uygulandı. Bir ay sonra penisin görünümü normaldi. SKY’li hastalarda kaza sonucu PF gelişebilir. SKY’li hastalardaki duyu kaybı, PF tanısının gecikmesine ve komplikasyon riskinin artmasına sebep olabilir. PF ve komplikasyonları SKY’li hastalarda mevcut olan işeme ve seksüel problemlerin daha da bozulmasına sebep olabilir.

Keywords : Spinal kord yaralanması, penil fraktür, parapleji, refleksojenik ereksiyo