Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Spondiloartropatiyi Taklit Eden Osteoporozun Eşlik Ettiği Spondiloepifizyal Displazi Tarda Olgusu

İbrahim Batmaz 1 ,Mustafa Akif Sarıyıldız 1 ,Banu Dilek 1 ,Sabahattin Verim 1 ,Mahmut Budulgan 2 ,Remzi Çevik 1 ,Mehmet Ali Ulu 3
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Diyarbakir, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.80947

Spondiloepifizyal displazi tarda (SEDT), epifizlerin ortaya çıkmasındaki gecikmeye bağlı olarak gövde ve ekstremitelerde kısalık, bel ağrısı, fıçı göğüs deformitesi, kifoskolyoz, platispondili, koksa vara ve genu varum/valgum deformitelerine neden olabilen nadir görülen bir osteokondrodisplazi türüdür. Osteoporoz ve osteopeni birlikteliği de rapor edilmiştir. Kronik bel ve bacak ağrısı, eklem şişlikleri ve sabah tutukluğu SEDT’nin klinik bulgularından birkaçıdır ve bu nedenle bazen enflamatuvar hastalıklarla karışabilir. Bu makalede bel ve kalça ağrısı, sabah tutukluğu olan ve bu nedenle Spondiloartopati (SpA) tanısı almış aynı zamanda osteoporoz birlikteliği bulunan 19 yaşındaki SEDT’li erkek bir hasta sunumu amaçlanmıştır. 

Keywords : Spondiloepifizyal displazi tarda, spondiloartropati, osteoporoz