Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Bruselloza Bağlı İzole Servikal Spondilodiskit: Bir Olgu Sunumu

Onur Ural 1 ,Şua Sümer 1 ,Nazlım Aktuğ Demir 2 ,Nebahat Dikici 1 ,Vildan Fırat 3
1 Selcuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Adıyaman State Hospital, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Adıyaman, Turkey
3 Erzincan State Hospital, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Erzincan, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.04127

Bruselloz tüm organ ve sistemleri tutabilme özelliğine sahip zoonotik bir hastalıktır. Brusellozda en sık kas iskelet sistemi tutulumu izlenir. Bu tutulum sonucu bruselloza bağlı sakroileit, spondilit, spondilodiskit, artrit, osteomyelit, tenosinovit veya bursit gelişebilir. Lumbosakral bölge, spinal tutulumlar içinde en sık tutulan bölge olup özellikle servikal bölge tutulumu çok nadir görülür. Bruselloza bağlı servikal tutulumda prognoz lomber tutuluma göre daha kötü olup, daha fazla nörolojik hasar izlenmektedir. Brusellozun endemik olduğu bölgelerde, kas iskelet sistemi şikayetleri ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında bruselloz unutulmaması gereken bir hastalıktır. Bu yazıda nadir görülen bir vaka olan servikal tutulum gösteren bruselloz olgusu sunularak literatür eşliğinde tartışıldı. 

Keywords : Bruselloz, diskitis, ilaç tedavisi