Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Kalkaneal Entezopatinin Efllik Ettiği Poststreptokoksik Reaktif Artrit: Olgu Sunumu

Coşkun Zateri 1 ,Kaan Uzunca 2 ,Murat Birtane 3
1 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Streptokok enfeksiyonu sonrası görülen ve Jones kriterlerini tam karşılamayan artritler poststreptokoksik reaktif artrit (PSRA) olarak isimlendirilir. PSRA’nın kliniğinde temel bulgu olan oligoartritin yanı sıra ateş, miyalji, eritema nodosum, eritema multiforme, vaskülit ve glomerulonefrit gözlenebilir. Fakat entezopati PSRA’nın bilinen klinik bulgularından değildir. Öyküsünde bir hafta önce akut streptokoksik tonsillit geçirdiği öğrenilen 28 yaşındaki bir erkek hasta, 5 gündür mevcut olan sol diz, ayak bileği, topuk ağrısı ve sol dizde şişlik şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurmuş ve bu bulgularla PSRA tanısı konarak 10 gün prokain penisilin (1.600.000 IU/gün) ve asetilsalisilat (5 gr/gün) tedavisi başlanmıştır. Bu tedavi sonrası tam olarak iyileşen hastada PSRA seyri sırasında kalkaneal entezopati gelişmesi nedeniyle olgumuzu sunmayı amaçladık.

Keywords : Poststreptokoksik reaktif artrit, entezopati