Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Gerçek Nörojenik Torasik Çıkış Sendromlu İki Olgu

Özlem Yılmaz 1 ,Pınar Küçük Eroğlu 1 ,Hatice Bodur 2
1 Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.08216

Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromu çok nadir görülür. İnsidansı yaklaşık olarak milyonda birdir. Bu makalede elektrofizyoloji laboratuvarımızda gerçek nörojenik torasik çıkış sendromu tanısı konan iki olgunun klinik ve elektrofizyolojik özellikleri sunulmuştur ve literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords : Torasik çıkış, nörojenik, brakiyal pleksus