Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Difteri Tetanoz Toksoid (Td) Aşısından Sonra Gelişen Transvers Myelit: Olgu Sunumu

Serpil Savaş 1 ,Füsun Zeynep Akçam 2 ,Şadiye Çiçek 1 ,Ayşegül Tekdur 1 ,Ömer Yılmaz 3
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta
DOI : 10.4274/tftr.89310

Transvers myelit (TM) tetanoz toksoidi içeren aşılardan sonra gelişen çok nadir bir komplikasyon olarak bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, erişkin tip Difteri Tetanoz Toksoid aşısı (Td) olduktan sonra kollarında ve bacaklarında progresif parestezi ve kas güçsüzlüğü gelişen kırk altı yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Bu olgu literatürde Td aşısından sonra TM gelişen altıncı olgudur. Hekimler tetanoz aşısı reçete ederken bu nadir fakat ciddi yan etki konusunda uyanık olmalı; TM’in ayırıcı tanısı yapılırken aşıya bağlı gelişen TM akılda tutulmalıdır.

Keywords : Tetanoz toksoid aşısı, transvers myelit, bağışıklama