Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Sklerozan Multiple Myelom (Bir Olgu Nedeniyle)

Berrin Albayrak 1 ,Serap Yücel 2 ,Leyla Kılıç Atakanlı 1 ,Aliye Yıldırım 3 ,Nilnur Konuralp 1 ,Mehmet Hayri Özgüzel 4
1 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Hematoloji Ünitesi, İstanbul
3 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Myeloma, multiple myelom veya plazmasitoma anormal miktarda immunoglobülin sentezleyen ve kemik iliğini infiltre eden plazma hücrelerinden kaynaklanan, malign bir tümördür. Multiple myelom tüm kemik tümörlerinin %27’sini oluşturur ve bu oran ile kemiğin en sık görülen malign tümörüdür. Lokalize ya da yaygın iskelet sistemi ağrılarının eşlik ettiği kemik tutulumları  karakteristiktir. Multiple myelom, nonspesifik kemik ya da eklem ağrıları ile fizik tedavi polikliniklerine başvuran hastalarda, ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken nadir ancak önemli bir patolojidir. Biz de, olağan litik kemik lezyonlarının yanı sıra sklerotik kemik lezyonları tespit ettiğimiz, non-sekretuar tipte nadir görülen bir multiple myelom vakasını, özellikle demonstratif iskelet sistemi tutulumu yönünden inceledik.

Keywords : Muskuloskeletal ağrı, non-sekretuar, sklerozan, multiple myelom