Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Genç Milli ve A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularında Kuvvet ve Anaerobic Gücün Karşılaştırmalı Çalışması

Selda Başar 1 ,Nevin Ergün 1 ,Kezban Yiğiter Bayramlar 2
1 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.26594

Amaç: Bu çalışmada amaç Genç milli ve A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcularının omuz rotatorlarının izokinetik kuvvetini, anaerobik gücünü ve vücut kompozisyonlarını karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15-31 yaşında toplam 28 tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcusu katıldı. Takımların yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, yağsız vücut ağırlığı karşılaştırıldı, omuz ekleminin internal ve eksternal rotatörlerine skapular düzlemde 60°/sn ve 180°/sn hızlarda izokinetik kuvvet testleri yapıldı. Üst ekstremite ergometresinde. Wingate anaerobik güç testi (30sn) uygulandı. Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Takımların izokinetik kuvvet ve vücut kompozisyonları arasında fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). Fakat Wingate anaerobik güç testleri iki takım arasında faklı değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Kuvvetteki farklılığın tekerlekli sandalyeyi sürme ile ilişkili kas kinetiğinden kaynaklandığı düşünüldü.

Keywords : Anaerobik güç, omuz, kuvvet, tekerlekli sandalye basketbolu